Ankara

Ankara, topraklarında çeşitli medeniyetlere ev sahipliği etmiş, zengin kültürel mirasıyla günümüze kadar varlığını sürdürmüş, Türkiye’nin kalbi olarak nitelendirilen ve Cumhuriyetin kuruluşundan beri ülkemize başkentlik eden bir kent. Ankara’nın tarihinin çok eski zamanlara dayandığı tarih kitaplarında yazar. Bu kitaplar Hititler, Frigyalılar, Persler ve Romalılardan bahseder. Bütün bu uygarlıklardan bir iz taşır

Devam