HAYAT VE HUKUK

Hayat, hukukla iç içedir. Bu, insanın içtimai bir varlık olmasının doğal neticesidir. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan insan birlikte yaşamaya mecburdur. Bunun gereği olarak da hayatı bir takım kurallarla çevrilidir. Bu kurallar insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Toplum hayatında önemli bir yeri olan hukuk kuralları, uyulmadığında devlet eliyle belirli yaptırımlar öngörmesiyle

Devam