YAKARIŞ

Bir derviş  hırkasını düşünür coğrafyalara sığmayan sancılar arasında tekkeleri evvelden virân şehirlerde kerâmetten yoksun abalar konuşulur Himmetten bahisler açılır yecüc ve mecücün zincire vurulduğu yerde gökten ilahî yıldızlar dökülür yeniden o kadîm ses sarar umulmaz diyarları Ve ben heybemde yalnılgılarımla bir ikindi üstü düşerim bu yola kuşların ve zambakların ardından

Devam