Kılmadı Könlüm

Bahar boldu vü gül meyli kılmadı könlüm Açıldı gonca ve lîkin açılmadı könlüm Yüzün hayâli bile vâlih erdi andak kim Bahâr kelgen ü kitkenni bilmedi könlüm Yüzün nezâresi de mest ü mahv idi yani Ki gül çağıda zamânî ayılmadı könlüm Zamane gül-bünide gonca dektür il könlü Olarga şükr ki bârî

Devam